#کربلایی_سیامک_پندی بخش اول : امام زمان:ای گل باغ ولا.. بخش دوم : بهار فصلینده گلزاره قدم قویدوم ددیم گوللر بخش سوم : سنگین واحد در گلشن رسالت آتش زبانه میزد بخش چهارم : سنگین واحد روزی شعار کل جهان میشود علی بخش پنجم : شور انا اعطیناک کوثر بخش ششم : شور ای شاه بنده […]