بخش اول : مناجات با امام زمان | گل ای امید دل منتظران بخش دوم  : مقدمه و روضه کوچ از قتلگاه | تو آن حسین غریبی که روز عاشورا بخش سوم : واحد سنگین | سنه کیم اولسا گدا هرزادی واردی بخش چهارم : شور ترکی | سلام اولا سنه ای عزیز آل عبا […]