بخش اول : روضه حضرت علی اکبر (ع) | خوش گونون خاطسین اهل وفا آتماز اوغول بخش دوم : سنگین | مادرم گفت برو روضه جلا میگیری بخش سوم : سنگین | منم سرگشته حیرانت ای دوست بخش چهارم : سنگین | نوکری بر در این خانه مراتب دارد بخش پنجم : سنگین با ذکر | […]