بخش اول : روضه حضرت علی اکبر (ع) | پدر پیر پسر به مردن رازیست بخش دوم : سنگین | کارم عاشقی و جنونه بخش سوم : سنگین با ذکر | پادشاهم حسینه بخش چهارم : شور | اکبره باخ بخش پنجم : شور | دورم آقا از تو یه چن سالیه بخش ششم : […]