بخش اول : غزل سنگین | می نالم و چون نینوایم آرزوست بخش دوم : سنگین | پادشاهم حسینه بخش سوم : شور | یا حسین گوزل ادیوی سسلرم بخش چهارم : شور | حسین چی ام شرافتی بخش پنجم : شور و روضه | داریخمشام خرابه ده