بایگانی ماه بهمن ۱۳۹۳

شب تاسوعا ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – وحید ارفعی – روضه         (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – آی سینه زن ها – تک ضرب       (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – ای جماعت من علی – سنگین        (صوتی)     ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – صاحب علم ساقی تشنگان – سنگین          (صوتی)      ترکی قسمت پنجم – سیامک پندی […]

شب ششم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – سیامک پندی – روضه              (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – حسینه سو یولی – تک ضرب             (صوتی)          ترکی قسمت سوم – سیامک پندی – تموم زندگیم فدات – سنگین             (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – نفس بده که – سنگین             (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – روی نیازم کجاست […]

شب پنجم محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – مجتبی قشلاق – روضه             (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – سرشک دو چشمام که خونه – تک ضرب                        (صوتی) قسمت سوم – مصطفی قشلاق – سالها در عشق تو – سنگین                (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – صل و علیک یا سیدالغریب – سنگین                  (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی […]

شب چهارم محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمینون خسروشاه

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات          (صوتی) قسمت دوم -وحید ارفعی – روضه           (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – این قبیله همه شان – تک ضرب           (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – من یه غلام رو سیاه – سنگین           (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – من را برای نوکریت – سنگین […]

شب سوم محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات           (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی) قسمت سوم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – یک سال را به خاطر – تک ضرب           (صوتی) قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – اسلام و علیک یا دیار ارباب – سنگین         (صوتی) قسمت […]

شب اول محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات       (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی -روضه         (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – نوکری بر در این – سنگین         (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – عالم محرم است – سنگین           (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – من راکه بیقرار حرم میکنی – سنگین        (صوتی) قسمت […]

احرام بندی…۹۳٫۷٫۲۹

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات          (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق –  روضه       (صوتی) قسمت سوم – مجتبی قشلاق – روضه        (صوتی) قسمت چهارم – مجتبی قشلاق – زمزمه         (صوتی) قسمت پنجم – وحید ارفعی – روضه            (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی – آش گوزلرون گلدیم اخا – سنگین        (صوتی) قسمت هفتم […]

عید غدیر ۹۳/۷/۲۱

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات        (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی- امروز چه روز – شعر خوانی         (صوتی) قسمت سوم – مصطفی قشلاق – شعر خوانی           (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی – شعر خوانی          (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – من تا ابد عاشق یارم – سرودوکف زنی         (صوتی) قسمت ششم – […]

جلسه هفتگی ۹۳/۷/۱۵

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات          (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – بر زخم جان – سنگین          (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی – عشقووه ائورک باغلادیم – سنگین         (صوتی)    ترکی قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – آن که ما را – سنگین         (صوتی) قسمت ششم […]

شهادت امام باقر ۹۳/۷/۱۰

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات         (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی – روضه         (صوتی) قسمت سوم – وحید ارفعی – روضه         (صوتی) قسمت چهارم – وحید ارفعی – روضه      (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – من یاد گاره – سنگین       (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی – دل من غرق تمناست – […]