بایگانی ماه اسفند ۱۳۹۳

جلسه هفتگی ۹۳/۱۱/۲۱

قسمت اول- مجتبی قشلاق – مناجات                      (صوتی) قسمت دوم- سیامک پندی – من با غریب کرببلا – شعر خوانی         (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی -از عشقت میمیرم –  واحد        (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – یک یا حسین گفتن ما یک عبادت است –  واحد           (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – به […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۱/۱۴

قسمت اول – مجتبی قشلاق –  مناجات           (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه       (صوتی) قسمت سوم- مجتبی قشلاق –   روضه           (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – خانه خراب عشقم –   سنگین            (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – بدون بارش باران –  شعر خوانی             (صوتی) قسمت ششم- سیامک پندی – کرم حسین […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۱/۷

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات               (صوتی) قسمت دوم- مجتبی قشلاق – روضه                (صوتی) قسمت سوم – ابراهیم رضویلر – طاها و یاسین – سنگین            (صوتی) ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – صفای سعی و صفا – شعر خوانی               (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – کرم حسین علم حسین – واحد          (صوتی) […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۰/۳۰

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات     (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت سوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – روضه      (صوتی) قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – دردی درمان سیز اولان –   سنگین     (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی – ای روح ایمان – […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۰/۲۳

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات      (صوتی) قسمت دوم -وحید ارفعی – روضه        (صوتی) قسمت سوم – وحید ارفعی – دیدد یه عالم حسین – سنگین          (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی- مظلوم اولن – سنگین            (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – یک یا حسین گفتن ما – سنگین شعر خوانی           (صوتی) قسمت […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۰/۱۶

قسمت اول- مجتبی قشلاق – مناجات             (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه           (صوتی) قسمت سوم -سیامک پندی – تیر نگذاشت که یک جمله – سنگین             (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – چه کربلا که از ان – سنگین شعر خوانی           (صوتی) قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – در دایره ی عشق کرفتار […]