بایگانی ماه اردیبهشت ۱۳۹۴

جلسه هفتگی

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات            (صوتی)  قسمت دوم-ابراهیم رضویلر – ای نفاق اهلی بیلون – سنکین        (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – چشم خود را باز کردم – شعر خوانی          (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – کارم عاشقی و جنونه – واحد        (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – ای کاش […]

میلاد حضرت فاطمه۹۴

قسمت اول – مجتبی قشلاق -بر کوکب آسمان عصمت صلوات – شعر خوانی      (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – شعر خوانی         (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – شب تاریک کنار تو بسر میبرم – شعر خوانی          (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – دست من عنایتو – شعر خوانی            (صوتی) قسمت پنجم – […]

جلسه هفتگی ۹۴/۱/۱۱

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات         (صوتی)   قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه        (صوتی) قسمت سوم- سیامک پندی – ددیم گئتمه اخار –  سنکین      (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی-لا لا برای آنکه خواب ندارد –  سنکین       (صوتی) قسمت پنجم-سیامک پندی – من اصغرم – واحد        (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی – […]

شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات        (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق –  روضه       (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – گل زاریم زهرا –  تک ضرب       (صوتی)  ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – حرام باشد اگر –  شعر خوانی       (صوتی)  قسمت پنجم-مصطفی قشلاق-ای شه ملک ولایت –  واحد       (صوتی)      ترکی زیبا قسمت […]