بایگانی ماه مرداد ۱۳۹۴

جلسه هفتگی / ۹۴٫۴٫۳۰ / (صوتی)

    مجتبی قشلاق / من ناقابل اگر / مناجات مجتبی قشلاق / نچه قدم سوروندی دیزی اوسده / روضه سیامک پندی / همچو نی مینالم / سنگین مصطفی قشلاق / میباره بارن / سنگین سیامک پندی / معنی قرآن / واحد سیامک پندی / دلم اسیر نگاهه یاره / شور سیامک پندی / آبروی […]

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۹۴ / هیئت فاطمیون خسروشاه / (صوتی)

  مجتبی قشلاق / شب غمم را سحر نیامد / مناجات مجتبی قشلاق / زِ بس که تیر جفا / روضه /(ترکی) وحید ارفعی / کوچه ها را غم گرفته / تک ضرب سیامک پندی / لعنت الله علی من عاداک یا علی / تک ضرب سیامک پندی / صاحب علم یقین / شور سیامک […]

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ۹۴ / هیئت فاطمیون خسروشاه/(صوتی)

مجتبی قشلاق / شکر خدا که نوکر آل پیمبرم / شعر خوانی مجتبی قشلاق / علی دی مظهر ذات خدا / روضه وحید ارفعی / اوغول یدی قدم جنازن اوسده سورونمیشم / روضه / (ترکی) مصطفی قشلاق / علی آنکه مهر فروزان / سنگین سیامک پندی / فقط علیست در عالم که در مقام علیست […]