بایگانی ماه مهر ۱۳۹۴

جلسه هفتگی / ۹۴٫۶٫۳۱ / (صوتی)

سیامک پندی / حسین شده خیره سمت آسمون نگام / تک مصطفی قشلاق / منی که هر نفسی اسمتو گفتم / شور مصطفی قشلاق / ضریح شش گوشه ی تو / شور سیامک پندی / میزنه قلبم داره میاد دوباره باز بوی محرم / شور سیامک پندی / با عاقلان بگویید دنیای من حسین است […]

کلیپ محرم ۹۳ / هیئت فاطمیون خسروشاه

  سیامک پندی / شاه ما سوا / شور / (زیبا) سیامک پندی / عقل از سر من پریده / شور سیامک پندی / پناه حرم / شور سیامک پندی / نام تو ورد زبانهاست / شور سیامک پندی / گفتن نگو بزار بگم / شور / (زیبا) سیامک پندی /  دل شده بی سامون […]

جلسه هفتگی / ۹۴٫۶٫۲۴ / (صوتی)

  وحید ارفعی / یک مرد و زن مکمل هم / روضه سیامک پندی / ما خراب خانه زاد خاندان حیدریم / سنگین سیامک پندی / ای رمز و رازم / واحد سیامک پندی / بی بیه بی حرمی / شور سیامک پندی / یا علی اعلا امیر و مالک یوم جزا / شور / […]