بایگانی ماه فروردین ۱۳۹۵

شب دوم . فاطمیه دوم / ۹۴ / (صوتی)

مجتبی قشلاق / زهرا اولوم منیم کی دی / روضه سیامک پندی / آنا گوز یاشیم اولدی القان / تک / (زیبا) مصطفی قشلاق / سلام ای عزیز پیغمبر / سنگین سیامک پندی / حیدر یاحیدر ای پهلوان خیبر / واحد سیامک پندی / یا علی اعلا امیر و مالک یوم جزا / شور / […]

شب اول . فاطمیه دوم / ۹۴ / (صوتی)

مجتبی قشلاق / این درد آگهم که مداوا نمیشود / روضه مجتبی قشلاق / سینونده مسمار یاروه آغلارام زهرا / تک مجتبی قشلاق / ببین می توانی بمانی بمان / سنگین سیامک پندی /گریان روضه ایم و عزادار فاطمه / شعر خوانی سیامک پندی / در تاب و در تبم من کلب حیدرم / واحد […]

جلسه هفتگی / ۹۴٫۱۲٫۱۸ / (صوتی)

مجتبی قشلاق / زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست / مناجات مجتبی قشلاق / گفتم به باغبان فلک / روضه مصطفی قشلاق / هر که با زهراست احساس سخاوت میکند / سنگین سیامک پندی / آفریده شدم برای علی / شعر خوانی سیامک پندی / غرق شور و شیداییم / واحد سیامک […]

جلسه هفتگی / ۹۴٫۱۲٫۱۱ / (صوتی)

مجتبی قشلاق / ای کرم لحظه لحظه عادت تو / مناجات مجتبی قشلاق / ای تراب تیره دل / روضه مصطفی قشلاق /ذکر ابو تراب عجب مستی آور است / تک سیامک پندی / به نام حیدر لقب شد صفدر / شور (زیبا) سیامک پندی / ای بالا قیزلارین پناهی یا عباس / شور (زیبا) […]