کربلایی مجتبی قشلاق/نوحه حضرت علی (ع) و شهادت امام حسین (ع) / روضه کربلایی سیامک پندی / حیدر بابا غمیم غم اوسته گلدی / واحد سنگین کربلایی مصطفی قشلاق/ بک یا الله / واحد سنگین کربلایی سیامک پندی /عبد کوی حیدرم من / شور سیامک پندی / دلم برات غمینه.(با اشعار مرحوم منزوی) / شور […]