وحید ارفعی / امشب هوای میکده و پیر کرده ام / شعر خوانی

سیامک پندی / منت زلف تو دارم که گرفتارم کرد / شعر خوانی

سیامک پندی / امشبی را هم که مستم / شعر خوانی

سیامک پندی / دوباره مست ساقیم / کف زنی

سیامک پندی / حرام باشد اگر رو به غیر او بزنیم/کف زنی

مجتبی قشلاق / شکر خدا که نام علی در اذان ماست / شعر خوانی

مجتبی قشلاق / اسوه ی تقوا علی جان / کف زنی