حسین علیزاده / حسین معنای عشق و دلربایی است / روضه

مجتبی قشلاق / غرض گوتوردی هره بیر جنازه دن توشه / روضه (ترکی)

مصطفی قشلاق / سن ولایت اووینین مفخریسن یا زینب / سنگین (ترکی)

سیامک پندی / نوکری بر در این خانه مراتب دارد / شعر خوانی

سیامک پندی / ای صفای دلم / واحد

سیامک پندی / اومده باز دوباره این گدای هر شب / شور (زیبا)

سیامک پندی / بیر عمریدی اسیرم من / شور (ترکی)

سیامک پندی / سائل درگه ووم یاحسین جان / شور (ترکی)