وحید ارفعی / مولا به جان مادرت / مناجات

وحید ارفعی / باز باب عشق سویم باز شد / روضه

سیامک پندی / دختر اگر یتیم شود پیر می شود / سنگین

سیامک پندی /مهر حسینی دولت دنیایه ورمرم / شعر خوانی

سیامک پندی / قرعه ی من رابزن به نام خود امسال / واحد

سیامک پندی / دلم اسیر نگاه یاره / شور

سیامک پندی / بیر عمریدور اسیرم من / شور / ترکی

سیامک پندی / دوشر خیالیمه سنسیز علی وطن گجلر / روضه / ترکی

 

(اللهم عجل لولیک الفرج)