وحید ارفعی / ساعات عمرمن همه گی غرق غم گذشت / مناجات

وحید ارفعی / یا رَب گینه قلبیم توتو لوب غَملر الینده / روضه

سیامک پندی / آش گوزلرون گلدیم اَخا / سنگین

سیامک پندی / حسین جان برایم دعا کن / واحد

مصطفی قشلاق / ساقی العطشان / شور

سیامک پندی / شب های هیئت میگیرم هواتو / شور / (زیبا)

سیامک پندی / آب با نام تو احساس طهارت می کرد / شور روضه ای

مجتبی قشلاق / ما تشنه ی عشقیم /روضه

 

 

(اللهم عجل لولیک الفرج)