مجتبی قشلاق / شکر خدا که نوکر آل پیمبرم / شعر خوانی

مجتبی قشلاق / علی دی مظهر ذات خدا / روضه

وحید ارفعی / اوغول یدی قدم جنازن اوسده سورونمیشم / روضه / (ترکی)

مصطفی قشلاق / علی آنکه مهر فروزان / سنگین

سیامک پندی / فقط علیست در عالم که در مقام علیست / شعر خوانی

سیامک پندی / ای رمز و رازم / واحد / (زیبا)

سیامک پندی / حیدر،حیدر، حیدر شأن و شرفیم حیدر / شور / (بسیار زیبا)

مصطفی قشلاق / هر دل که شکست / شور

سیامک پندی / ترنم صدامی / شور / (زیبا)

سیامک پندی / ما گداییم / شور

حسین علیزاده / آرزو ایلر گجه گوندوز هامی ملک و مَلَک / روضه / (ترکی)

 

(اللهم عجل لولیک الفرج)