مجتبی قشلاق / شب غمم را سحر نیامد / مناجات

مجتبی قشلاق / زِ بس که تیر جفا / روضه /(ترکی)

وحید ارفعی / کوچه ها را غم گرفته / تک ضرب

سیامک پندی / لعنت الله علی من عاداک یا علی / تک ضرب

سیامک پندی / صاحب علم یقین / شور

سیامک پندی / تکفیری ها زهی خیال باطل / شور / (زیبا)

سیامک پندی / یا علی گفتم جنونم باز هم بسیار شد / شعر خوانی

سیامک پندی / باز دوباره عکس ایوون طلایت عاشقم کرد / شور

سیامک پندی / من دییرم سوزلریمی / شور روضه ای

سید ابراهیم رضویلر / دست خدا و نفس پیمبر فقط علیست / شعر خوانی

 

(اللهم عجل لولیک الفرج)