سیامک پندی / شاه ما سوا / شور / (زیبا)

سیامک پندی / عقل از سر من پریده / شور

سیامک پندی / پناه حرم / شور

سیامک پندی / نام تو ورد زبانهاست / شور

سیامک پندی / گفتن نگو بزار بگم / شور / (زیبا)

سیامک پندی /  دل شده بی سامون / شور

سیامک پندی /  قدم به قدم حرم به حرم / شور / (زیبا)

سیامک پندی / ثار الله / شور

سیامک پندی / خداحافظ آیریلیق غمی زینب / شور

(اللهم عجل لولیک الفرج)