وحید ارفعی / یک مرد و زن مکمل هم / روضه

سیامک پندی / ما خراب خانه زاد خاندان حیدریم / سنگین

سیامک پندی / ای رمز و رازم / واحد

سیامک پندی / بی بیه بی حرمی / شور

سیامک پندی / یا علی اعلا امیر و مالک یوم جزا / شور / (زیبا)

سیامک پندی / با هر نفس نفس زدنت گریه میکنم / روضه

مجتبی قشلاق /جوانی گر چه میباشد بهار زندگانی را / روضه

(اللهم عجل لولیک الفرج)