مجتبی قشلاق / ای رقیه آدینه پرچم ویران / روضه

سیامک پندی / گچن گجیدی / روضه

وحید ارفعی / من گل گلشن / روضه

سید ابراهیم رضویلر / یازیبدی صاحب بحر المصائب شهدا / شعر خوانی

مجتبی قشلاق / طبق ده بیلمیرم الله / روضه

(اللهم عجل لولیک الفرج)