سیامک پندی/  اللهینن ازل دن پیمانی وار حسینون / (زیبا)

سیامک پندی/ حضرت علی اصغر(ع) / (زیبا)

سیامک پندی / سائله درگه ووم یا حسین جان

سیامک پندی / برخیز که شور محشر آمد

سیامک پندی / ای امیده دل عالم / (زیبا)

سیامک پندی / سس دوشدی میدانه

سیامک پندی /  زینب ، زینب ، زینب

سیامک پندی / ای روحه ایمان

سیامک پندی / قان اولاسان ای فرات

سیامک پندی / هانچی گروهون بئله مولا سی وار / (زیبا)

(اللهم عجل لولیک الفرج)