مجتبی قشلاق / ما را به جز از مهر علی دینی نیست / مناجات

مجتبی قشلاق / سر های قدسیان همه بر زانوی غم است / روضه

سیامک پندی / کتاب عمریمی / روضه

سیامک پندی / یا حسین یا ثار الله / تک

کربلایی صمد مظاهری / جون میکنم زیر علم با نام حیدر / شور

کربلایی صمد مظاهری / منده باخ قاپیندا سائلم من / شور / (زیبا)

سیامک پندی / آبروی دو عالم / شور

وحید ارفعی / ای مصحف ورق ورق ای روح پیکرم / روضه

(اللهم عجل لولیک الفرج)