وحید ارفعی / نور چشم ترمن / مناجات

وحید ارفعی / ای ویریلان شاه ولا عشقینه / روضه

سیامک پندی / حسین نالانم ببین / تک

مصطفی قشلاق / دوباره مضطرم حرم حرم حرم / شور / (زیبا)

سیامک پندی / آبروی دو عالم / شور / (زیبا)

(اللهم عجل لولیک الفرج)