مجتبی قشلاق / شیعَتی مَهما شَرِبتُم / روضه

سیامک پندی / یا حسین آیت حسنون ایکی دنیایه دییر / تک

سیامک پندی / اگه یه مجنون داره لیلا عالم مجنون لیلای ما / شور

سید ابراهیم رضویلر / ارباب بی کفنم من بمیرم برات حسین / شور

سیامک پندی / اگه دیوونه ندیده ای به ما میگن دیوونه / شور /*(زیبا)

سیامک پندی / کرببلا کاش خونم کناره خونه ی شاه کرم بود / شور / (زیبا)

سیامک پندی / من تولباس نوکری عمری عزیزی کردم / شور

وحید ارفعی / روشن است این نکته / روضه

(اللهم عجل لولیک الفرج)