وحید ارفعی / علی لای لای ، بالام لای لای/ روضه

سیامک پندی / وای لا لا اصغرم / تک

سیامک پندی / ما موج دریاییم سرباز زهراییم / شور

سیامک پندی / حقی واریدی ربابین / شور روضه ای

سید ابراهیم رضویلر / من فاطمه عزیزی حسینم / دیکلمه

(اللهم عجل لولیک الفرج)