وحید ارفعی / ای خوفته خوش به بستر خون / روضه

مصطفی قشلاق / قارداش گدورم شامه / سنگین

سیامک پندی / سالها بود که من راه نمیدانستم / واحد

سیامک پندی / یل یاتار طوفان یاتار / شور

سیامک پندی / سائلم بر در شما / شور

سیامک پندی / گدورم شامه حسین دور یولا سال / شور روضه ای

مجتبی قشلاق / سر اگر نذر حسین است بریدن دارد / روضه

(اللهم عجل لولیک الفرج)