سیامک پندی /من علی نین قیزییم / روضه

مصطفی قشلاق / ز داغ تو دل حزین است / سنگین

سیامک پندی / کوفه اهلی تانییون سیز منی حیدر قیزییم / واحد

سیامک پندی / خدا دیوان شعرش را نشان داده است با زینب / شور

سیامک پندی / از تو ممنونم اربابم / شور

سید ابراهیم رضویلر / دیکلمه

(اللهم عجل لولیک الفرج)