وحید ارفعی / دلداده ی پیغمبریم / شعر خوانی

وحید ارفعی / نام احد که نام خداوند / شعرخوانی

وحید ارفعی / اهل عالم سرور آمد / شعرخوانی

رضا جعفری / قسم به سوره ی و شمس / شعر خوانی

سیامک پندی / گلوب جهانه فخر زمانه/ شعر خوانی

سیامک پندی / گلدسته های عرش به نام محمد است / شعر خوانی

سیامک پندی / روح سر آمد دی / شعر خوانی

(اللهم عجل لولیک الفرج)