مجتبی قشلاق / طالب خون خدا / مناجات

مجتبی قشلاق / سلام اولا او شهیده / روضه

سیامک پندی / ای نور دو عین طاها / تک

سیامک پندی / یا علی گفتم جنونم باز هم بسیار شد / شعر خوانی

مصطفی قشلاق / ای شه ملک ولایت / واحد

سیامک پندی / مبتلا گفت علی ، گرم دعا گفت علی / واحد (زیبا)

سیامک پندی / شد فاطمیه و دل بی قرار یار / شور (زیبا)

سیامک پندی / فاطمیه روضه اش غمه / شور

مصطفی قشلاق / مست سبوی فاطمه ام / شور

سیامک پندی / گل کوسمه آشیانه دن / روضه (زیبا)

وحید ارفعی / قاپینی ایلییم تعویض / روضه

(اللهم عجل لولیک الفرج)