سیامک پندی / بی بیه بی حرمی / شور

سیامک پندی / من درد می کشم / شور

سیامک پندی / دم زنم از نام علی / شور / (بسیار زیبا)

(اللهم عجل لولیک الفرج)