مجتبی قشلاق / این درد آگهم که مداوا نمیشود / روضه

مجتبی قشلاق / سینونده مسمار یاروه آغلارام زهرا / تک

مجتبی قشلاق / ببین می توانی بمانی بمان / سنگین

سیامک پندی /گریان روضه ایم و عزادار فاطمه / شعر خوانی

سیامک پندی / در تاب و در تبم من کلب حیدرم / واحد

سیامک پندی / علی ، علی حیدر کننده ی خیبر / شور

سیامک پندی / دم زنم از نام علی / شور / (زیبا)

سیامک پندی /گوز آچ عموغلوا / شور روضه ای / (زیبا)

(اللهم عجل لولیک الفرج)