مجتبی قشلاق /این خانواده یوسفان بی بدیلند/ مدح حضرت علی اکبر(ع)

سیامک پندی / عاشقان اولسون مبارک / سرود

سیامک پندی / اکبرم گوشون / سرود شجاعت حضرت علی اکبر (ع) / (بسیار زیبا)

سیامک پندی / خبر آمد که یلی می آید /مدح و شجاعت حضرت علی اکبر (ع)/ (زیبا)

(اللهم عجل لولیک الفرج)