مجتبی قشلاق / بار دیگر نیمه ی شعبان رسید /مدح امام زمان (عج)

مجتبی قشلاق / این دل غریبم / سرود ولادت امام زمان (عج)

سیامک پندی / مدح امام زمان (عج) /(فوق العاده زیبا)

سیامک پندی/ سن حبیب لم یزل سن /سرود ولادت امام زمان (عج)

سیامک پندی / ای اِدن جهانی گلستان / سرود ولادت امام زمان (عج)  / (زیبا)

سیامک پندی / ای نور دل شیعیان /سرود ولادت امام زمان (عج) / (زیبا)

(اللهم عجل لولیک الفرج)