مجتبی قشلاقی / مناجات با امام زمان

سیامک پندی / واحد تک / پاشو پسرم

سیامک پندی / بارالهی / شور جدید / (زیبا)

سیامک پندی/ شور جدید / (زیبا)

(اللهم عجل لولیک الفرج)