سیامک پندی/  روضه ورود کوفه

 سیامک پندی / در همه جا حرف حق / واحد تک

 سیامک پندی / عرض سلام / شور

سیامک پندی / بلا ودرد و غمدن / شور ترکی 

سیامک پندی / بارالهی / شور ترکی

سیامک پندی / شجاعت حضرت زینب/(زیبا)

سید ابراهیم رضویلر / دیکلمه

وحید ارفعی / روضه ورود کوفه

(اللهم عجل لولیک الفرج)