مجتبی قشلاقی / روضه کوچ ازقتلگاه

سیامک پندی / روضه وتک سوزناک

سیامک پندی / السلام علیک یامقطع / شور

سیامک پندی / ئورگیمون قراری / شور

سیامک پندی / شور جمع خوانی

سیامک پندی /  روضه کوچ ازقتلگاه

داوود بزمیان / روضه جانسوز کوچ

(اللهم عجل لولیک الفرج)