1

شب شهادت حضرت زهرا (س)

بخش اول : روضه حضرت زهرا (س) شکر خدا که پاشدی و راه میروی | کربلایی سیامک پندی

بخش دوم : واحد تک فاطمیه باشلاندی | کربلایی سیامک پندی

بخش سوم : شور جدید فوق العاده زیبا انا اعطیناک الکوثر | کربلایی سیامک پندی

بخش چهارم : شور رجز فوق العاده حضرت علی (ع) حیدرین هر بیر ادیندا اللی مین معناسی وار | کربلایی سیامک پندی

بخش پنجم : شور خیلی زیبا غضب کنه خیبرو از جا کنده | کربلایی سیامک پندی

بخش ششم : شور و روضه حضرت زهرا (س) | کربلایی سیامک پندی