قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات          (صوتی)

قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی – بر زخم جان – سنگین          (صوتی)

قسمت چهارم- سیامک پندی – عشقووه ائورک باغلادیم – سنگین         (صوتی)    ترکی

قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – آن که ما را – سنگین         (صوتی)

قسمت ششم – مصطفی قشلاق – منم و هوای تو – شور         (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – دستمو بگیر آقا – شور          (صوتی)

قسمت هشتم- سیامک پندی – ای کاش که مرغ بام افلاک شوم – شور       (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – طبق عادت این گدات – شور         (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – غمیم غم اوسته گلور – شور     (صوتی)        ترکی زیبا

قسمت یازدهم – سیامک پندی – چرا بی یاری – شور وشعر خوانی        (صوتی)

قسمت دوازدهم- وحید ارفعی –  روضه        (صوتی)