قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات          (صوتی)

قسمت دوم – مجتبی قشلاق –  روضه       (صوتی)

قسمت سوم – مجتبی قشلاق – روضه        (صوتی)

قسمت چهارم – مجتبی قشلاق – زمزمه         (صوتی)

قسمت پنجم – وحید ارفعی – روضه            (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – آش گوزلرون گلدیم اخا – سنگین        (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – جانم اسیر – سنگین         (صوتی)

قسمت هشتم – مصطفی قشلاق – ساقی العطشان – سنگین          (صوتی)

قسمت نهم – مصطفی قشلاق – سس دوشدی میدانه – سنگین        (صوتی)

قسمت دهم -سیامک پندی – شد ماه عاشقان – شور          (صوتی)

قسمت یازدهم – مصطفی قشلاق – باز حسینو هوای محرم – شور         (صوتی)

قسمت دوازدهم – سیامک پندی – منمو حال و هوای – شور           (صوتی)

قسمت سیزدهم – سیامک پندی – اسیر عشقم فقیر عشقم – شور             (صوتی)

قسمت جهاردهم – سیامک پندی – با بردن نام تو – شور           (صوتی)

قسمت پانزدهم – سیامک پندی – عباس عباس قهرمان – شور         (صوتی)

قسمت شانزهم – ابراهیم رضویلر – دیکلمه           (صوتی)