قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات       (صوتی)

قسمت دوم – وحید ارفعی -روضه         (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی – نوکری بر در این – سنگین         (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی – عالم محرم است – سنگین           (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – من راکه بیقرار حرم میکنی – سنگین        (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی-شد ماه عاشقان – شور        (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – ای که حرمت – شور          (صوتی)

قسمت هشتم – سیامک پندی – آقای کربلا سلام – شور           (صوتی)

قسمت نهم- سیامک پندی – نه کربلا اولیدی – شور         (صوتی)        ترکی

قسمت دهم – ابراهیم رضویلر – دیکلمه          (صوتی)

قسمت یازدهم – مجتبی قشلاق – روضه        (صوتی)