قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات               (صوتی)

قسمت دوم- مجتبی قشلاق – روضه                (صوتی)

قسمت سوم – ابراهیم رضویلر – طاها و یاسین – سنگین            (صوتی) ترکی

قسمت چهارم – سیامک پندی – صفای سعی و صفا – شعر خوانی               (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – کرم حسین علم حسین – واحد          (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – دوباره هوای کربل – شور             (صوتی)

قسمت هفتم – مصطفی قشلاق – با یاد شعرای قدیم – شور             (صوتی)

قسمت هشتم – سیامک پندی – تا جون دارم – شور            (صوتی)

قسمت نهم- سیامک پندی – ای که دل می بری – شور         (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – گر چه خود را – شور         (صوتی)

قسمت یازدهم – وحید ارفعی – روضه         (صوتی)

 قسمت دوازدهم – ابراهیم رضویلر- روضه          (صوتی)