قسمت اول – مجتبی قشلاق –  مناجات           (صوتی)

قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه       (صوتی)

قسمت سوم- مجتبی قشلاق –   روضه           (صوتی)

قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – خانه خراب عشقم –   سنگین            (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – بدون بارش باران –  شعر خوانی             (صوتی)

قسمت ششم- سیامک پندی – کرم حسین علم حسین –   واحد           (صوتی)

قسمت هفتم – مصطفی قشلاق-سیامک پندی- هستی مصباح الهدی –  واحد           (صوتی)

قسمت هشتم- امیر شبان- نفس زدن بی تو –   شور             (صوتی)

قسمت نهم -سیامک پندی – مصطفی قشلاق- یادش بخیر اون شب های آقا –   شور       (صوتی)

قسمت دهم- سیامک پندی – گینه گویول دوشوب درد و غمه –   شور        (صوتی)   ترکی

قسمت یازدهم – امیر شبان – روضه       (صوتی)