قسمت اول- مجتبی قشلاق – مناجات                      (صوتی)

قسمت دوم- سیامک پندی – من با غریب کرببلا – شعر خوانی         (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی -از عشقت میمیرم –  واحد        (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی – یک یا حسین گفتن ما یک عبادت است –  واحد           (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – به نام نامیه – شعر خوانی                    (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – آقا جان عاشقم – شور          (صوتی) ترکی

قسمت هفتم -سیامک پندی – کربلا شش دانگ – شور (صوتی)

 قسمت هشتم – سیامک پندی – بارون اشکم – شور            (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – روضه          (صوتی)    ترکی

قسمت دهم – مجتبی قشلاق- روضه            (صوتی)