قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات        (صوتی)    زیبا

قسمت دوم – سیامک پندی – یک دل دیوانه را – سنگین          (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی – ما خراب خانه زاد – شعر خوانی          (صوتی)

قسمت چهارم- سیامک پندی – .مصطفی قشلاق- یا حیدر یا حیدر ای – واحد             (صوتی) ترکی زیبا

قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – به نام الله به نام دلبر – واحد           (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – بی بیه بی حرمی – شور           (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – پیرهن سیاه روضه ها تنم – شور           (صوتی)

قسمت هشتم – سیامک پندی – از عشق اربابم – شور           (صوتی)

قسمت نهم- سیامک پندی – دوباره دل هوای کربلاتو کرده – شور            (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – یا حسین غریب مادر – شور             (صوتی)

قسمت یازدهم- سیامک پندی – به دلم افتاده مادر – شور      (صوتی)

قسمت دوازدهم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی)