قسمت اول – مجتبی قشلاق -بر کوکب آسمان عصمت صلوات – شعر خوانی      (صوتی)

قسمت دوم – سیامک پندی – شعر خوانی         (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی – شب تاریک کنار تو بسر میبرم – شعر خوانی          (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی – دست من عنایتو – شعر خوانی            (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – بازم از آسمون گل شادی میباره – سرود      (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – دوباره مستی به پا شد – سرود       (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی –  به تن خسته ام توان دادم – سرود      (صوتی)

قسمت هشتم – وحید ارفعی – شعر خوانی        (صوتی)