وحید ارفعی/ شب غمم را سحر نیامد / مناجات

 وحید ارفعی / وقتی خدا وجود تو را چون خدا کشید / روضه

سیامک پندی / هر بیر جنازه اوسده حسین / روضه

سیامک پندی / یا زهرا بیاامشب سامرا / سنگین

سیامک پندی / ما را در آسمان تولا رها کنید / سنگین

مصطفی قشلاق / ذکر هر روز و شبم سیدی یا ثار الله / سنگین

سیامک پندی / باز دل مبتلای من / شور

سیامک پندی / منی که هر نفسم اسمتو گفتم / شور

مصطفی قشلاق / دلم رو بردی / شور

سیامک پندی / باز زدم آقا به تو رو / شور

سیامک پندی / با همین سوز که دارم / شور

ای شمع شب افروز / روضه