مجتبی قشلاق / حتما قرار شاه و گدا هست یادتان / شعر خوانی

مجتبی قشلاق / امشب به شبستان ولایت قمر آمد / شعر خوانی

مجتبی قشلاق / باز شبیه شب بارانیم / شعر خوانی

سیامک پندی / طلوع چشم تو را آفتاب باور کرد / شعر خوانی

سیامک پندی / ای که حلال رجبی / شعر خوانی

سیامک پندی / مرجع تقلیدی آمد / شعر خوانی

وحید ارفعی / وقتی به عشق عشق لبم / شعر خوانی